Preise

Matthias Meyer (Foto: Giorgio Morra)

2015
Arbeitsstipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung EHF 2010

1995
SBC European Art Competition, Preisträger Deutschland / Preisträger Deutschland

1994
Max-Ernst-Stipendium