Ausstellungen

Drawings, 2015

Einzelausstellung
Galerie Caso, Osaka / Japan
04. November -15. November 2015

New Drawings, 2015

Einzelausstellung
Kyoto Galerie Weissraum, Kyoto / Japan
13.  – 28. Juni 2015

Matthias Meyer, 2014

Einzelausstellung
Galerie Wilma Tolksdorf, Frankfurt / Main
15. November 2014 – 31. Januar 2015

Insomnia, 2014

Einzelausstellung
Kunstverein Leverkusen, Schloss Morsbroich
18. September – 24. Oktober 2014

 

In der Ferne so nah, 2014

Einzelausstellung
Galerie Andreas Binder, München
16. Mai – 31. Juli 2014